Dự Án

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI DỌC HAI BỜ SÔNG ĐƠ

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI DỌC HAI BỜ SÔNG ĐƠ

Chủ đầu tư

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

Vị trí

TP THANH HÓA

Quy mô

~13HA

Năm thực hiện

2017

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI DỌC HAI BỜ SÔNG ĐƠ