Dự Án

KHU ĐÔ THỊ 10A CAO BẰNG

Chủ đầu tư

TNG

Vị trí

PHƯỜNG SÔNG HIẾN - THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Quy mô

Năm thực hiện

2019