Dự Án

TNR LỤC YÊN

Chủ đầu tư

TNR

Vị trí

LỤC YÊN - YÊN BÁI

Quy mô

Năm thực hiện

2018