Dự Án

TNR STARS DIỄN CHÂU

Chủ đầu tư

TNG

Vị trí

DIỄN CHÂU- NGHỆ AN

Quy mô

Năm thực hiện

2018